Nedávne videá a článkyApokalypsa teraz vo VatikáneNová “omša” novus ordoPrečo peklo musí byť večnéAntikrist identifikovanýWhat Fake Christians Get Wrong About EphesiansPrečo tak mnohí nemôžu veriť“Magicians” Prove A Spiritual World ExistsÚžasné dôkazy o Bohu
Pravda o cirkvi II. vatikánskeho konciluHerézy II. vatikánskeho konciluKroky k obráteniuMimo Cirkvi niet spásyEastern “Orthodoxy” ExposedSvätý RuženecPadre PioTraditional Catholic Issues And Groups

Najnovšie články a videá
Je sekta II. vatikánskeho koncilu neviestka babylonská prorokovaná v Apokalypse?
Tí, čo zomrú v dedičnom hriechu alebo smrteľnom hriechu, zostúpia do pekla
Malé deti nemôžu byť spasené bez krstu
Námietka 18): Kostnický koncil odsúdil myšlienku, že heretik by prestal byť pápežom.
Námietka 3): Nemôžete vedieť, či je niekto heretikom alebo ho ako takého odsúdiť bez súdneho konania a…
Námietka 12): Ako mohla celá Cirkev a všetci kardináli uznať antipápeža ako v prípade Jána XXIII. (1958-1963)?
Je kríž Jána Pavla II. satanistickým symbolom?
Námietka 2): Čo vás oprávňuje vynášať tieto súdy? To, ako používate dogmatické prehlásenia, je osobným výkladom.
Všetok obsah
More

^